HR

Professionelle løsninger med synlig effekt

JHC-Management løser alle former for HR relaterede opgaver for sine kunder, dette være lige fra udarbejdelse af virksomhedens HR strategi sammen med kunden, til at gennemføre konkrete driftsopgaver, så som:

 

 • Udarbejdelse af HR strategi som understøtter virksomhedens
 • forretningsstrategi

 

 • Afdækning af uddannelsesbehov ift. strategi, og udarbejdelse af uddannelsesplan

 

 • Udarbejdelse af personalehåndbog, velkomstfolder og personalepolitikker,

f.eks. seniorpolitik, alkoholpolitik, rygepolitik, færdselspolitik osv.

 

 • Analyse af organisationen før nyansættelse, for at opnå den rigtige

profil på ny medarbejder

 

 • Udarbejdelse af stillingsannoncer, bistå ved hele

ansættelsesproceduren

 

 • Udarbejdelse af funktionsbeskrivelse, virksomhedstilpassede

ansættelseskontrakter, som altid lever op til gældende lovgivning

 

 • Bistå/rådgive ledelsen ved organisationsændringer, igennem analyser

af nuværende organisation, samt konsekvenserne af en påtænkt

organisationsændring

 

 • Udarbejde virksomhedstilpasset materiale til gennemførelse af PU

samtaler, samt træne ledelsen i brug af PU materiale

 

 • Udarbejde materiale til den svære samtale, træne ledelsen, og

udarbejdelse af skriftlige advarsler.

 

 • Bistå ledelsen i eventuel afskedigelsessituation, samt udarbejdelse

af afskedigelsesdokument, fritstillingsdokument - aftaler

 

 • Udarbejde og gennemføre virksomhedstilpassede interne kurser

 

 • Bistå ledelsen med udarbejdelse af oplæg til lokale

lønforhandlinger, og niveauet for lønreguleringer, samt samtaler i

forbindelse med reguleringen

 

 • Være dialogpartner med ledelsen i aktuelle personalespørgsmål,

problematikker

 

 • Være ansvarlig for drift af HR funktionen, på aftalte

timer/år/mdr./uge

 

Det listede er et udpluk af JHC-Management´HR – ydelser, og derfor ikke udtømmende.

 

Headhunting

 

Da JHC Management IKKE foretager eller deltager i headhunting eller anden lignende placering af medarbejdere, vil en evt. registrering af medarbejdernes kvalifikationer ikke på nogen måde blive brugt i andre sammenhænge end de aftalte.

 

 

 

JHC Management ApS - Havnevej 29D, 4500 Nykøbing Sj. - CVR nr. 29831793