Arbejdspladsvurdering

Professionelle løsninger med synlig effekt

 

 

Arbejdspladsvurdering, APV

 

 

Alle virksomheder med ansatte skal have udarbejdet en skriftlig arbejdspladsvurdering, APV.

 

 

Virksomhedens APV skal revurderes minimum hvert tredje år samt i forbindelse med ombygninger, ændrede procedurer, nye produkter, og hvis der forekommer ulykker.

 

 

JHC-Management´koncept til udarbejdelse af APV er udviklet over mange år i forbindelse med hjælp til mere end 300 danske virksomheder.

 

 

Styrken i vores APV-koncept er den totale inddragelse af medarbejderne.

 

 

Her er ikke kun tale om udarbejdelsen af en rapport, som opfylder myndighedernes krav. Vi leverer et katalog over indsatsområder omhandlende alle væsentlige emner frembragt af medarbejderne. Indsatsområderne drøftes afslutningsvis med ledelsen.

 

Risikobaseret tilsyn

 

Den 1. januar 2012 blev Arbejdstilsynets uanmeldte screeninger erstattet af risikobaseret tilsyn.

 

Ved et risikobaseret tilsyn lægges vægt på:

 

  • Gennemgang af væsentlige arbejdsmiljøproblemer, der er relevante for branchen, herunder de prioriterede områder:
  • ulykker
  • psykisk arbejdsmiljø
  • muskel- og skeletbesvær

 

Tilsynene målrettes mod virksomheder, som Arbejdstilsynet forventer, har problemer. Alle virksomheder med ansatte kan udtages til risikobaseret tilsyn.

 

 

ATEX-zoneklassificering

 

Virksomheder, der udfører arbejde, hvor der kan opstå fare fra eksplosiv atmosfære er omfattet af ATEX-direktivet, og der skal foretages zoneklassificering i henholdt til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 590 af 26. juni 2003 om klassifikation af eksplosionsfarlige områder.

Se bekendtgørelsen på dette link:

 

 

 

 

JHC Management ApS - Havnevej 29D, 4500 Nykøbing Sj. - CVR nr. 29831793