Autoriseret arbejdsmiljørådgivning

Professionelle løsninger med synlig effekt

JHC Management har siden 2006 arbejdet som autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Fra oktober 2014 gennemføres autoriseret arbejdsmiljørådgivning i samarbejde med Nørskov Miljøteknik. Autorisationen dækker alle områder.

 

 

Det indebærer, at JHC Management har stor erfaring fra løsning af påbudssager hos virksomheder med påbud fra Arbejdstilsynet med at bistå med rådgivning om forebyggelse og løsning af arbejdsmiljøproblemer på følgende fem områder:

 

 

  • Det ergonomiske område

 

  • Det biologiske område

 

  • Det kemiske område

 

  • Det fysiske område

 

  • Det psykosociale område

 

 

Denne erfaring stiller vi gerne til rådighed for virksomheder, så de får et godt arbejdsmiljø med glade og tilfredse medarbejdere.

 

 

Gennem vort screenings program eller måske hjælp til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, sikres at virksomhedens arbejdsmiljø lever op til Arbejdstilsynets krav.

 

 

En ting er dog at leve op til krav fra myndighederne, noget andet er, de fordele et godt arbejdsmiljø giver virksomheden. Et godt arbejdsmiljø og medarbejdere som trives på arbejdspladsen vil give loyale medarbejdere, højere produktivitet, bedre kvalitet og større kundetilfredshed.

 

 

 

 

 

Undgå påbud fra Arbejdstilsynet

Kom Arbejdstilsynets risikobaserede tilsyn i forkøbet med en screening af virksomhedens arbejdsmiljø gennemført i samarbejde med JHC Management

 

 

 

 

Risikobaseret tilsyn – Hvem?

 

Virksomheder, der vurderes at have de største problemer med arbejdsmiljøet, får flere tilsyn, samtidig med at alle virksomheder med 2,0 årsværk og derover besøges.

 

Cirka halvdelen af virksomhederne med mellem 1,0 og 1,9 årsværk ansat vil dog via en stikprøve blive udtaget til tilsynsbesøg som led i det risikobaserede tilsyn. Derudover kan virksomheder uanset antallet af ansatte få tilsynsbesøg som følge af arbejdsulykker, klager fra ansatte mv.

 

Det risikobaserede tilsyn baseres på en indeksmodel. Indeksmodellen indeholder en række parametre, som er virksomhedsrettede og brancherettede. Disse skal tilsammen identificere de virksomheder, der forventes at have størst risiko for problemer i arbejdsmiljøet. For hver af de nævnte parametre tildeles virksomhederne point. De virksomheder, der samlet set tildeles den højeste pointscore i et givent år, prioriteres til tilsyn

 

 

 

 

JHC Management ApS - Havnevej 29D, 4500 Nykøbing Sj. - CVR nr. 29831793