ATEX

Professionelle løsninger med synlig effekt

ATEX

 

 

Er der eksplosiv atmosfære i din virksomhed?

 

Virksomheder, der udfører arbejde, hvor der kan opstå fare fra eksplosiv atmosfære, er omfattet af ATEX-direktivet.

 

 

Virksomheder er normalt omfattet, hvis de arbejder med:

 

  • Brændbare gasser

 

  • brændbare væsker

 

  • brændbart støv/pulver

 

Dette er typisk tilfældet i forbindelse med:

 

  • flangesamlinger o.l. i gasinstallationer, idet disse kan lække.

 

  • brændbare væsker med temperatur over flammepunktet minus 10 grader

  • procesanlæg, bearbejdningsmaskiner og ventilationsanlæg inkl. filtre, hvor der kan forekomme en relativ tæt støvsky

 

  • områder, hvor der er aflejret et jævnt støvlag, som vil kunne ophvirvles

 

 

ATEX – Arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære

 

ATEX er en forkortelse af de franske ord for eksplosiv atmosfære ”ATmosphere EXplosible”, og handler om sikkerhed og sundhedsbeskyttelse for arbejdstagere, der kan blive udsat for fare på grund af eksplosiv atmosfære.

 

Heldigvis er eksplosioner ikke dagligdags begivenheder, men konsekvenserne heraf er imidlertid spektakulære og dramatiske i form af tabte menneskeliv og økonomiske omkostninger.

 

Eksplosionsfarlige områder skal klassificeres i zoner på grundlag af hyppigheden og varigheden af forekomsten af eksplosiv atmosfære.

 

Der skal udarbejdes en særlig arbejdspladsvurdering – ATEX APV i forbindelse med arbejde i eksplosiv atmosfære.

 

 

JHC Management kan hjælpe din virksomhed med alt vedrørende ATEX

 

I praksis betyder ATEX-direktivet, at virksomheden skal udarbejde et dokument, der beskriver forholdene i de eksplosionsfarlige områder, og dokumentet skal løbende ajourføres.

 

JHC Management har udviklet et koncept til at lave af ATEX-zoneklassificering og ATEX-APV. Vi er således i stand til at hjælpe din virksomhed med alt fra risikovurdering af anlæg og processer til løbende at ajourføre den nødvendige ATEX-dokumentationen.

 

Vi samarbejder med:

 

 

 

 

 

 

 

Atexnet.eu markedsfører atex/ex-godkendte plus ESD produkter gennem webportalen i samarbejde med Atexnets kunder.

 

Atexnet.eu tilbyder endvidere at etablere forbindelser mellem produktudviklere/forhandlere og konsulenter/rådgivere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekplosionssikringsdokument

 

Virksomhedens ATEX zoneklassificering og den særlige ATEX APV, som også kendes som ekplosionssikringsdokumentet, skal revurderes, når der sker ændringer i produktionsmetoder, eller installeres/fjernes udstyr, som er omfattet af ATEX bekendtgørelserne.

Dog skal ekplosionssikringsdokumentet altid revurderes minimum hvert tredje år.

 

 

 

 

JHC Management ApS - Havnevej 29D, 4500 Nykøbing Sj. - CVR nr. 29831793