Strategi

Professionelle løsninger med synlig effekt

For mange store veletablerede danske virksomheder har strategi, mål & handlingsplaner i mange år været en integreret del i dagligdagen. I mindre og mellemstore virksomheder er man begyndt at udforme strategier, og opstille operationelle mål, men man glemmer mange gange det vigtigste, at udarbejde handlingsplan for målopfyldelse.

 

Strategi, mål og handlingsplaner har ikke store chancer for at blive gennemført, uden at medarbejderne har et indgående kendskab og accept af de opstillede mål og handlingsplaner.

 

Succesfuld implementering af strategi, mål og handlingsplaner

JHC Managements medarbejdere har gennem mange års arbejde i danske og internationale virksomheder på ledelses niveau været med til at udforme og implementere strategier i flere af disse virksomheder.

Systematisk kan projektet opdeles i følgende faser:

 

  • Beskrive virksomhedens vision
  • Udforme virksomhedens strategi
  • Udarbejde markedsanalyse
  • Udarbejde mål og handlingsplaner
  • Kalkulere økonomiske konsekvenser
  • Opstille delmål
  • Implementere i organisationen
  • Følge op på de opstillede mål
  • Revurdere og eventuelt korrigere strategien

 

JHC-Management tilbyder bistand til ledelsen i opbygning af strategi, mål og handlingsplaner, og deltagelse ved implementering i virksomheden.

 

Som alternativ kan tilbydes gennemførelse af introduktionskursus for ledergruppen.

Vision

 

En klar og synliggjort vision og strategi i organisationen er en nødvendig platform for enhver virksomhed, hvis den vil overleve og udvikle sig i en globaliseret verden.

 

Forandring

 

Involvering af medarbejderne i organisationen ved udarbejdelse og implementering af strategier – målsætninger og handleplaner, er den sikreste vej til en succesrig gennemførelse af forandringer.

 

 

 

 

JHC Management ApS - Havnevej 29D, 4500 Nykøbing Sj. - CVR nr. 29831793