Arbejdsmiljø

Professionelle løsninger med synlig effekt

NYE VEJE TIL ET BEDRE ARBEJDSMILJØ

 

 

Regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

 

 

Med afsæt i konklusionerne i ”Fremtidens arbejdsmiljø 2020” har regeringen valgt at prioritere følgende arbejdsmiljøproblemer i den samlede arbejdsmiljøindsats frem mod 2020:

 

 

Arbejdsulykker

 

Psykisk arbejdsmiljø

 

Muskel og skeletpåvirkninger

 

 

Regeringen sætter samtidig håndfaste mål for indsatsen. I 2020 skal der være 25 % færre alvorlige arbejdsulykker. 20 % færre skal være psykisk overbelastede. 20 % færre skal i 2020 have overbelastninger af muskler og skelet i arbejdet.

 

 

Det betyder ikke, at de gamle fokusområder fra ”Rent arbejdsmiljø 2005” og ”Fremtidens arbejdsmiljø 2010” ikke længere er relevante, tvært imod. – Det betyder, at man i årene frem mod 2020 også vil fokusere på ovennævnte områder.

 

 

JHC-Management har siden 1996 hjulpet erhvervslivet med at leve op til kravene i arbejdsmiljøloven. Vi har hjulpet med udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, i mere end 300 virksomheder. En APV udarbejdet af JHC-Management har altid haft trivslen i virksomheden som et hovedområde, så vort koncept lever i høj grad op til regeringens dagsorden for arbejdsmiljøarbejdet.

 

 

JHC-Management har siden 2006 været autoriseret som arbejdsmiljørådgiver inden for alle områder. Fra oktober 2014 gennemføres rådgivning ved påbud fra Arbejdstilsynet i samarbejde med Nørskov Miljøteknik.

 

 

Fra arbejdet som rådgiver for virksomheder der har fået påbud af Arbejdstilsynet, har vi stor erfaring i, hvad der udløser påbud. En erfaring vi gerne stiller til rådighed, før Arbejdstilsynet kommer på risikobaseret tilsyn i din virksomhed.

 

 

 

Alle virksomheder med ansatte skal efterleve reglerne i arbejdsmiljøloven.

Med kyndig assistance fra

JHC-Management sikres et godt arbejdsmiljø med tilfredse og motiverede medarbejdere.

Pligter i forhold til loven kan ofte vendes til driftsmæssige fordele for kunden.

 

 

 

 

 

 

 

JHC Management ApS - Havnevej 29D, 4500 Nykøbing Sj. - CVR nr. 29831793